Over ons

Doel en werkwijze van de stichting EWF Lab

EWF-Lab Breeze Hotel

De stichting heeft als doel het versnellen van innovaties op het gebied van natuurlijke klimaatregeling in gebouwen. Het Earth, Wind & Fire concept voor natuurlijke airconditioning kan hierbij als inspiratiebron model staan, maar is niet beperkend.

Op basis van het People – Planet – Profit principe volgen daaruit de volgende subdoelstellingen:

  • Het realiseren van een veilig, gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu.
  • Beperking van de milieu impact van gebouwen m.b.t. energie- en materiaalgebruik.
  • Ontwikkeling van architecturale modellen die de natuurlijke klimaatregeling ondersteunen bij gelijktijdige vermindering van de installatietechniek: Gebouwen als klimaatmachine. Het ontwikkelen van een nieuw architectonisch vocabulaire hierbij.
  • Het bijdragen aan energieneutraliteit door gebruik te maken van de vrij beschikbare omgevingsenergie van aardmassa, wind en zon.
  • Verbetering van de bouwkwaliteit en verlaging van de faalkosten door intensieve samenwerking van architect, bouwfysicus en klimaatingenieur.
  • Bijdragen aan kennisontwikkeling en transparantie over de werkelijke prestaties van gebouwen door monitoring in de gebruiksfase, ten behoeve van optimalisatie en doorontwikkeling.
  • Keep it as simple as possible, but not simpler (A. Einstein).

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het stimuleren van technisch/wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het gebied van natuurlijke klimaatregeling in gebouwen.
  • Het uitnodigen en uitdagen van wetenschappelijk en technisch talent voor het leveren van een bijdrage aan de doelstelling van de Stichting.
  • Het jaarlijks uitkeren van een oorkonde en een geldbedrag van vijfduizend euro (€ 5000,–) aan een student of afgestudeerde aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, hogeschool of gelijkwaardig danwel een medewerker van een architectenbureau, een advies- of ingenieursbureau of een bouw- of installatiebedrijf, die een relevante bijdrage aan de doelstelling hebben geleverd door een studie en/of onderzoek op master/bachelor of gelijkwaardig niveau en de resultaten van hun werk op een toegankelijke wijze hebben gepubliceerd. Het accent van de studie en/of het onderzoek is in de eerste plaats gericht op het ontwerp van nieuwe modellen, maar kan eveneens een experimenteel, analytisch of numeriek karakter hebben. Projecten die betrekking hebben op circulariteit en positieve interventies in de traditionele bouwketen worden op gelijke wijze gewaardeerd.
 

De uitkering zal heten: Ben Bronsema EWF-prijs.

Promotievideo EWF-Lab