Keynote Up-Inspiration Tour in Four Elements Hotel

Upgrade Estate is een in Gent gevestigde onderneming voor realisatie en beheer van gebouwen voor studenten, young professionals en bedrijven, met focus op het verbinden van mensen. Het is hun missie om maatschappelijke meerwaarde en maatschappelijke impact te creëren. Hoewel onroerend goed cruciaal is voor hun bedrijfsmodel, beschouwt Upgrade Estate hun projecten in de eerste plaats als een middel voor het bereiken van hun uiteindelijke doel: het creëren van maatschappelijke impact en toegevoegde maatschappelijke waarde door een economisch duurzaam model. Vastgoed vormt het decor –de setting- waarin mensen met elkaar in contact komen, studeren, wonen en een netwerk voor het leven opbouwen.

Upgrade Estate bestaat uit 3 verbindende merken:

  • Upkot huisvest studenten en vormt de basis van een onvergetelijke studententijd dankzij de Upkot community en unieke faciliteiten.
  • Upliving verhuurt appartementen voor young professionals en voorziet extra gemeenschappelijke faciliteiten boven op een ongezien wooncomfort.
  • Upoffiz is de thuisbasis voor snelgroeiende KMO’s,(Belgisch equivalent voor MKB) waar interactie en verbinding centraal staan met groen als verbindend element”.

Als onderdeel van een zgn. “Up-Inspiration Tour” waren 30 managers van de Upgrade Estate Construction Department op 21 april te gast in Hotel Four Elements om kennis te nemen van het unieke Earth, Wind & Fire concept voor natuurlijke airconditioning. De belangrijkste doelstellingen van deze Inspiration Tour zijn Inspireren en Verbinden: Inspireren door het kennisnemen van belangrijke inzichten over de toekomst van duurzaam bouwen en wonen, beide vanuit een zowel technisch als meer holistisch oogpunt (“the sky is not the limit”). Verbinden door de ontspannen en feestelijke setting van de tour, een incentive voor het team. (Het gezelschap arriveerde per watertaxi vanuit Amsterdam, waar Pablo van der Lugt in hotel Jakarta een keynote had gegeven over innovatieve houtbouwtechnieken).

Ben Bronsema gaf een keynote presentatie over het EWF-concept, voor deze gelegenheid toegespitst op woningbouw. In de hierop volgende discussie werd ingegaan op verschillende vragen, vooral vanuit de ventilatietechniek. Hierna werd het gezelschap door Johan Beugeling, hoofd technische dienst, rondgeleid langs de EWF-elementen in het hotel. De bijeenkomst werd afgerond met een keynote “Innovative & Circular Building” door Sanne van der Burgh, architect bij het befaamde architectenbureau MVRDV. Met Sanne is afgesproken om gezamenlijk na te gaan of en hoe in een van hun toekomstige innovatieve en circulaire bouwprojecten het EWF-concept kan worden geïmplementeerd. Voor Ben Bronsema zou dit wel een heel bijzondere ervaring zijn. Hij was adviseur klimaattechniek bij de allereerste opdracht van MVRDV direct na hun oprichting in 1992, de Villa VPRO in Hilversum.

De presentatie EWF en de rondleiding werd door de mensen van Upgrade Estate gewaardeerd met een gemiddelde rating van 8,4 op 10. Wel werd teleurstelling geuit over de hoorbare aanwezigheid van ventilatoren, met name in de hotelkamers, waar ventilatorconvectoren zijn geïnstalleerd voor de temperatuurregeling. Ben Bronsema heeft bij het ontwerp gepleit voor toepassing van “stille koeling en verwarming” met behulp van klimaatplafonds, maar dit werd door de exploitant afgewezen. Voor de gemiddelde hotelgast is het ventilatorgeluid namelijk het overtuigend bewijs dat “de airconditioning werkt”.

Het evenement was georganiseerd door Nexxworks, een onderneming die bedrijven helpt en stimuleert toekomstgericht te opereren. “Nexxworks was created with the vision that in order for businesses to succeed, they need to spend at least 10% of their time actively working on “The Day After Tomorrow” to facilitate the next phase of the company.” Het bezoek aan hotel Four Elements heeft aan deze visie zeker invulling kunnen leveren.

Keynote Up Inspiration Tour - EWFLab Nieuws