Inschrijven

Inschrijven Ben Bronsema EWF-prijs

De prijs die jaarlijks wordt uitgereikt is bedoeld tot stimulering van de toepassing van natuurlijke krachten voor het verzorgen van het binnenklimaat in gebouwen en woningen.

Als voorbeeld dient het Earth, Wind & Fire concept ontwikkeld door Ben Bronsema.

Het accent van de studie en/of het onderzoek is in de eerste plaats gericht op het ontwerp van nieuwe modellen, maar kan eveneens een experimenteel, analytisch of numeriek karakter hebben. Projecten die betrekking hebben op circulariteit en positieve interventies in de traditionele bouwketen worden op gelijke wijze gewaardeerd.

De prijs wordt uitgereikt aan een student of afgestudeerde aan een universiteit, hogeschool of gelijkwaardig dan wel een medewerker van een architectenbureau, een advies- of ingenieursbureau of een bouw- of installatiebedrijf, die een relevante bijdrage aan de doelstelling hebben geleverd door een studie en/of onderzoek op master/bachelor of gelijkwaardig niveau en de resultaten van hun werk op een toegankelijke wijze hebben gepubliceerd.

Voor de prijs komen in aanmerking

  • Ontwerp van een gebouw, inclusief (globale) berekeningen en omschrijvingen van hoe gebouw en installatie als een geïntegreerd geheel werken op basis van natuurlijke krachten
  • Onderzoeksresultaten die (onderdelen van) natuurlijke systemen nader onderzoeken en uitwerken
  • Tools voor het uitwerken van de verschillende systemen t.b.v. een ontwerp

Van het project moet een goede beschrijving openbaar beschikbaar zijn in de vorm van een scriptie, afstudeerthesis, onderzoeksrapport of dergelijke online bij universiteit, hogeschool of bedrijf of in de vorm van een uitgebreid artikel in een van de vakbladen. Sowieso wordt publicatie in een blad aangemoedigd.

Voorafgaand aan de officiële indiening kan eventueel al het projectplan (afstuderen, onderzoek) worden in gediend als een voorlopig oordeel wordt gewenst over de geschiktheid van het project.

De definitieve stukken dienen minimaal drie maanden voor de eerst volgende prijsuitreiking beschikbaar te zijn.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan info@ewflab.nl (of het contactformulier hiernaast gebruiken) met daarin of daarbij een korte omschrijving van het project en de te leveren producten (ontwerp, onderzoeksrapport, tool, enz.).

Als het om een eerste vraag ter toetsing van geschiktheid gaat, is een globale planning van de werkzaamheden c.q. een korte beschrijving van de stand van zaken erg welkom. Voor een afstudeerproject is een startnotitie met de onderzoeksvragen enz. een goed document.

Als het een definitieve indiening betreft gaat het uiteraard om de beschikbare rapporten en/of ontwerpen.

Delft, 21 november 2020
Kees (ir. A.C.) van der Linden
Secretaris/penningmeester

Inschrijven Ben Bronsema EWF-prijs

"*" geeft vereiste velden aan

Uw emailadres*
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
    Privacybeleid*
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.