Het EWF-concept toegepast bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Circulair en duurzaam onderwijsgebouw Erasmus Universiteit Rotterdam

Het circulaire onderwijsgebouw van 8.500m² wordt een van de duurzaamste universiteitsgebouwen van Nederland. Voor de bouw worden zoveel mogelijk gerecyclede materialen gebruikt, die onder meer afkomstig zijn van andere gebouwen van Erasmus Universiteit. De constructie van het atrium wordt in boomstammen uitgevoerd, afkomstig van een door Staatsbosbeheer beschermd natuurgebied in het kader van natuurbeheer.

Bronvermelding foto: Paul de Ruiter Architects

Verder is het gebouw geheel energieneutraal. Het wekt zijn eigen energie op door zonnepanelen op het dak en maakt gebruik van een warmtepomp. Het dak doet eveneens dienst als waterbuffer bij zware regenval. Hierdoor is het klaar voor eventuele klimaatveranderingen. Door een rijke variatie aan lokale beplanting in het atrium en de toepassing van groene wanden is er échte natuur zichtbaar en voelbaar in het gebouw. Uniek is de toepassing van een innovatief en revolutionair ventilatiesysteem voor natuurlijke ventilatie in het gebouw wat de gezondheid van studenten bevordert.

Bronvermelding foto: Paul de Ruiter Architects

De hoge duurzaamheidsambities van MFO II sluiten naadloos aan bij de strategische prioriteiten van de universiteit (Strategy 2024) waarin verantwoordelijkheid nemen door duurzame ontwikkeling één van de zeven pijlers is. Samen met adviseurs hebben we de duurzaamheidsambities vertaald naar een ambitieuze uitvraag, waarin vier thema’s centraal stonden: circulair, energie neutraal, gezond en een integrale benadering.

Aan de markt is de ruimte gegeven om hier op creatieve wijze invulling aan te geven. Doorslaggevend voor de keuze was de kwaliteit van het plan, het open en transparante ontwerp, de flexibiliteit van het gebouw en de hoge mate van duurzaamheid. Dit projectteam heeft circulariteit en gezondheid een prominente rol gegeven in het ontwerp.

Bronvermelding foto: Paul de Ruiter Architects

https://www.eur.nl/campus/campus-ontwikkeling/lopende-projecten/multifunctioneel-onderwijsgebouw/duurzaamheid