Four Elements Hotel

Four Elements Hotel

Hoogtepunt was de opening van het Four Elements Hotel (v/h hotel BREEZE) in Amsterdam in 2019, waarin het EWF-concept inmiddels zijn waarde heeft bewezen.

Het is van het begin af aan de bedoeling geweest een (bijna)energieneutraal (BENG) hotel te ontwikkelen. Om dit te realiseren is in consortiumverband met de TU Eindhoven intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een Powerdak met een aantal Verticale-As-Windturbines in. Teleurstellende testresultaten met een turbine in de windtunnel maakten deze optie onmogelijk. Het hierdoor ontstane energetisch deficit is met BIPV -zonnepanelen in de gevel en met PV-panelen op het dak en in de zonneschoorsteen aangevuld. Het gebouw voldoet hiermee ruimschoots aan de huidige BENG-prestatie-eisen. Helaas zonder het karakteristieke Ventecdak.

Het project is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesubsidieerd in het kader van de Subsidieregeling Energie en Innovatie, EnerGO, sinds 2016 TKI-Urban Energy genoemd. Initiatiefnemer was Amstelius/ Dutch Green Company die ook als penvoerder optreedt in het onderzoeksconsortium waarin verder TU Eindhoven en Bronsema Consult participeerden.

Het is het eerste gebouw ter wereld met natuurlijke airconditioning volgens het Earth, Wind & Fire-concept. Het hotel heeft de hittegolven in de afgelopen zomers glansrijk doorstaan en kreeg in januari 2020 de prestigieuze EZK Energy Award 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat-zie https://www.amstelius.nl/hotel-breeze/.

Monitoring Prestatie EWF systeem

Na de oplevering van het hotel in april 2019 is het energiegebruik gedurende het eerste jaar door Green Building Engineering gemonitord.

In vergelijking met een conventioneel klimaatsysteem, uitgevoerd met luchtbehandelingskasten en warmteterugwinning met een warmtewiel, is het energiegebruik van de ventilatoren bij EWF aanzienlijk geringer. De warmtebehoefte voor ventilatie is echter door het ontbreken van warmteterugwinning veel groter. Een belangrijke les is dat voor optimale energiezuinigheid ook bij EWF warmteterugwinning moet worden toegepast. Daarnaast worden in het rapport enkele gebreken genoemd die zouden moeten worden hersteld. De malaise in de hotelsector door Covid-19 zijn er oorzaak van dat deze vooralsnog niet zijn uitgevoerd. Een opmerkelijk resultaat van de energiemetingen is de zeer lage opbrengst van de PV-panelen in de zonneschoorsteen.

Het EWF-concept 2.0

Het EWF-concept zoals uitgevoerd bij het Four Elements Hotel functioneert uitstekend, maar met het oog op energiezuinigheid zijn de volgende aanpassingen gewenst:

  • Warmteterugwinning uit ventilatielucht: Omdat een warmtewiel niet mogelijk is zal hiervoor een twin-coil systeem worden toegepast.
  • Vraag gestuurde ventilatie waarmee een substantiële energiebesparing kan worden gerealiseerd, vooral bij gebouwen met sterk wisselende ventilatiebehoefte.
  • Vermindering van ventilatorenergie door toepassing van
  • Water/lucht warmtewisselaars met lage drukverliezen, zoals micro-kanaal-warmtewisselaars (MCHE).
  • Efficiënte mist-eliminators in plaats van traditionele druppelvangers aan de voet van de klimaatcascade

Colofon
Ontwikkelaar: Amstelius NV
Opdrachtgever: ECOncept Hospitality
Architectuuur: NwA / OZ Architects
EWF-ontwerp: Bronsema Consult
EWF-installateur: Van Delft Groep