Earth, Wind and Fire

Natuurlijke airconditioning, het gebouw als klimaatmachine

Waar wachten we nog op
Stichting EWF-Lab en Ben Bronsema EWF prijs

Inschrijven Ben Bronsema EWF-prijs 2025

De inschrijving voor de Ben Bronsema prijs is weer geopend! De jaarlijkse prijs stimuleert het gebruik van natuurlijke krachten voor het binnenklimaat in gebouwen, geïnspireerd door het Earth, Wind & Fire concept van Ben Bronsema. Het richt zich op nieuwe modellen, experimenteel, analytisch of numeriek onderzoek, en projecten rond circulariteit en innovaties in de bouwketen.

Dit jaar vindt de prijsuitreiking plaats op de Klimaattop Gebouwde Omgeving #GO2024 op 7 november.

De prijs is voor studenten, afgestudeerden en professionals in architectuur, advies- en ingenieursbureaus, en bouw- of installatiebedrijven. Publicatie van resultaten in een scriptie, thesis, onderzoeksrapport of vakblad is vereist.

In aanmerking komen:

  • Gebouwontwerpen met natuurlijke krachten
  • Onderzoeksresultaten over natuurlijke systemen
  • Tools voor systeemontwerpen

 

Langeveld Building Erasmus

De Erasmus Universiteit Rotterdam presenteert, in samenwerking met BAM en Paul de Ruiter Architects, het Langeveld Building als een toonaangevend voorbeeld van duurzame architectuur en het EWF concept. Dit innovatieve gebouw integreert natuurlijke elementen zoals groene daken, geavanceerde ventilatiesystemen en zonne-energie. Het project laat zien hoe moderne bouwtechnieken bijdragen aan een milieuvriendelijke en gezonde leeromgeving.

Bekijk de video, eigendom van de Erasmus Universiteit, BAM en Paul de Ruiter Architects, voor een diepgaand inzicht in deze duurzame aanpak.